a4 155
20e1


             


党委书记:唐素梅   院长、党委副书记:毛建卫

              

  

党委副书记、工会主席:徐文杰             党委委员、副院长:陈齐苗

               

  

    党委委员、副院长:潘荣江               党委委员、副院长:骆文炎


             

  

                    党委委员、纪委书记:廖桂雄                        党委委员:楼青青

                

                     

                         党委委员:沈才樑

187
0